02
Thu, Apr

Typography

Don Ryszard è il primo sacerdote della Società San Paolo ordinato in Polonia, dopo la rinascita della congregazione in terra polacca nel 1978. E’ stato ordinato a Lublino il 9 giugno 1987 da Giovanni Paolo II durante la sua terza visita apostolica in Polonia. In questa occasione a Lublino il papa Wotyla celebrò l’Eucaristia, in cui furono ordinati 46 preti, provenienti da tutti i seminari diocesani e religiosi della Polonia.

25- lecie święceń kapłańskich

9 czerwca 2012 roku, w trakcie trwającego w Częstochowie X Forum Rodziny Świętego Pawła, ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP, obchodził 25-lecie swoich święceń kapłańskich.

Uroczystość odbyła się w kaplicy domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza na Grabówce w Częstochowie. W trakcie Mszy świętej, której przewodniczył Jubilat, przy koncelebrze współbraci kapłanów, homilię wygłosił przełożony regionalny paulistów w Polsce ks. Bogusław Zeman. Kaznodzieja przypomniał w niej okoliczności w jakich ks. Ryszard przyjął świecenia kapłańskie, a także podkreślił znaczenie tego sakramentu w życiu Kościoła i wspólnoty zakonnej, do której Jubilat przynależy.

Ks. Ryszard Maria Tomaszewski, jest pierwszym kapłanem z Towarzystwa Świętego Pawła, który przyjął świecenia po odrodzeniu zgromadzenia w Polsce w roku 1978. Pochodzi z miejscowości Łapy, leżącej na terenie Diecezji Łomżyńskiej. Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz Papieskim Uniwersytecie Teresianum w Rzymie. W roku 2011 obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie doktorat z teologii duchowości. Aktualnie przebywa w domu zakonnym w Lublinie, gdzie opracowuje historię Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce. Jego życiową pasją jest pszczelarstwo.

 

Our Presence